Jongeren vereniging de Chute Nieuwendijk. Je zou denken aan een groep jongeren die elke avond een thema of spel organiseren, om vervolgens naar het verzonnen thema op jacht te gaan naar de goud gele rakkers. Die gestationeerd zijn naast de kerk en teren op de kosten van deze kerk en als makke schapen doen we ze verteld wordt. Niets is minder waar, want achter de Chute schuilt een gedachtegang die lang geleden is verzonnen door één van de grootheden van de Chute, Ennirek Taznav. Dit oud lid van  Poolse afkomst deed Nieuwendijk op hun grondvesten schudden, omdat deze in werkelijk in alle organisaties toegepast kan worden. Door vele avonden mee te lopen bedacht Ennirek op een zeker Chuteavond:

 

                                                                                 De Chute-theorie

 

Het werkt als volgt:

 

Ennirek onderscheidt de volgende vijf behoefteniveaus in het gedrag van Chuters:

  1. Het niveau van de primaire biologische behoeften. Chuters hebben allereerst behoefte aan tosti’s bier, cola en onderdak. De inloop was hiervoor de perfecte locatie. Dit fysiologische niveau is primair, dat wil zeggen het zijn de overlevingsbehoeften. Als hieraan niet in voldoende mate wordt voldaan wordt de ontwikkeling van de hogere niveaus belemmerd. Maar zoals al eerder verteld is, zijn deze behoeftes volop aanwezig in het Chutegebouw. Hoe kan een Chuter zich nou ooit concentreren op een moeilijke discussie of spel, als hij weet dat er zo meteen geen koude rakker voor hem klaar ligt? Onmogelijk! De basisbehoeftes zijn er. Dus op naar het volgend niveau.

 

  1. Het niveau van de veiligheidsbehoeften (de behoefte aan bestaanszekerheid).  Als aan de fysiologische behoeften is voldaan is fundamenteel dat aan de behoefte aan veiligheid wordt voldaan. Een Chuter heeft niet alleen tosti’s, bier, cola en onderdak nodig, maar ook koestering, warmte, liefde, een vast ritme, regelmaat, orde, stabiliteit, rust. Na 21.15 wil je uit gewoonte kunnen roepen: “één tosti en twee flesjes Heineken”. Dit is de regelmaat die je wilt, een vast ritme. Door onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenissen, of door inconsequent gedrag raken Chuters in de war, worden ze angstig. Het bier zou zo maar op kunnen zijn, of de dartpijlen zitten niet in het bord. Onmogelijk! Het basisvertrouwen ontstaat in het contact met degene die achter de bar staat en al je wensen kan vervullen, zo ook op het invalidentoilet. Vervolgens breidt dat vertrouwen zich uit, en ontstaat er bij een gezonde ontwikkeling ook vertrouwen in zichzelf. Op naar het volgend niveau!

 

  1. De sociale behoeften: behoefte aan liefde, en de behoefte ergens bij te horen. Onder liefde kan daarbij worden verstaan: ‘erg goed begrepen en geheel aanvaard worden’. Een aantal Chuters namen dit niveau wel erg serieus en er ontstonden zowaar liefdesrelaties die zich niet alleen tot de zondagavond beperkten, maar tot heel de week. Liefde impliceert een gezonde, tedere betrekking tussen mensen die wederkerig vertrouwen inhoudt. In de juiste relatie is er geen vrees, verdedigingsmiddelen zijn weggevallen. In het algemeen hebben Chuters een behoefte aan een band met de mensen zich heen. Zo band kun je op een zondagavond creëren, door gezellig met elkaar bezig te zijn en achteraf even te blijven hangen. De Chute biedt bijvoorbeeld een min of meer veilige “oefenplaats” voor het ontwikkelen van sociaal gedrag in een gemeenschap.

 

  1. De behoefte aan erkenning en waardering. We hebben twee soorten behoeften op dit niveau:
    • de behoefte aan zelfwaardering; d.w.z.: verlangen naar zelfvertrouwen vanwege waardering voor jezelf, je succes, zelfwaardering voor wie je bent. Een leuk voorbeeld hierbij is de discussie voering. De Chute heeft in al zijn jaren al vele discussies gevoerd over het geloof, politiek, etc. Als je je bij zo’n discussie niet onder laat sneeuwen en je vastberaden bent, kun je veel zelfwaardering krijgen voor je eigen succes. Pas op, dat je niet teveel zelfwaardering krijgt, omdat dit anders om kan slaan naar egocentrisme.
    • de behoefte aan waardering door anderen; d.w.z.: respect, aanvaarding, erkenning als persoon, erkenning op grond van kwaliteiten. Heb respect als je tosti’s warm aangeleverd wordt als je buiten een peukie staat te roken en je de tuin onderbanjert, waardoor vervolgens de koster de volgende dag weer aan de gang kan gaan met een stofzuigen en een dweil. Heb respect voor degene die de pepernoten van het plafond af moet krabben omdat het Sinterklaas feest ietwat uit de hand is gelopen, etc.

 

  1. De behoefte aan zelfverwezenlijking. Dat is: het verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Onze potentiële mogelijkheden zijn groot. Als aan de vorige niveaus is voldaan zullen we pas echt toekomen aan de volledige ontplooiing van ons zelf. Zoals ik ooit iemand heb horen zeggen: “de Chute legt niets op bij jongeren, maar als wij je na vier jaar vragen hoe je over een bepaald onderwerp denkt en je haalt je schouders op……….dan hebben wij gefaald”.

Ennirek Taznav