The legend,

De enige echte tien Chutegeboden. Deze geboden zijn door een Hogere Macht ingegeven en hier is een eeuwenlange strijd aan vooraf gegaan. Oorlogen zijn ervoor gevoerd, mensen zijn ervoor gestorven, alcoholisten zijn er door ontstaan. Probeer deze geboden na te leven opdat u uw leven lief bent. Streef ernaar en onthoud dat De Chute er voor u is en dat de Chute u nooit zal laten vallen, waar u ook bent, wie u ook bent en wat u ook doet………

De 10 Chutegeboden:

  1. De Chute is uw eeuwige huis, waarin je een biertje kunt drinken en gezellig met vrienden kunt kletsen en discussiëren.
  2. Gij zult geen andere verenigingen op een zondagavond betreden, zolang de Chute bestaat zult gij trouw zijn aan deze jongerengroep.
  3. Gij zult de Chute niet ijdel gebruiken, ook niet op een vrij- of zaterdagavond als je nog even “een afzakkertje” wilt pakken.
  4. Gedenk de zondagavond, waarop Gij naar de Chute kunt gaan.
  5. Heb respect voor de oprichters van de Chute, voor degene die Chute hebben geleid, voor degene die moeite en energie in de Chute hebben gestoken en voor degene die kansloos bier kwamen drinken op de zondagavond.
  6. Gij zult geen suikerpot laten vallen.
  7. Gij zult geen seks hebben met andere Chuteleden, ondanks dat de invalidentoilet daar een uitgewezen mogelijkheid voor is.
  8. Gij zult niet inbreken in de Chute, ook al weet je dat er voor de rest niets te halen is, enkel een paar oude grammofoonplaten en cd’s van Niels M. die helemaal grijs zijn gedraaid.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, behalve als ze naar uw leeftijd vragen, zodat je rustig een biertje kunt bestellen.
  10. Gij zult niets begeren hetgeen wat van uw naaste is, tenzij het gaat om een laatste tosti, of flesje Heineken.